O svých zákaznících uchováváme tyto informace:

 - Kontaktní údaje - jméno, adresa, e-mail a telefonní číslo.

Získaná data jsou využívána následujícím způsobem:

 - Získané údaje jsou použity pro plnění smlouvy - zejména pro identifikaci zákazníka za účelem doručení zboží.

Jak dlouho vaše údaje držíme?

 - Data ukládáme po dobu 6 měsíců

Komu vaše údaje předáváme:

 - Data nejsou předávána nikomu.

Vaše další práva:

 - Máte právo na kopii svých dat, na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domníváte, že zpracování není v pořádku.

-  Vaším právem je také právo na výmaz Vašich osobních údajů, které Naše společnost o Vaší osobě uchovává a zpracovává.

- Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů.

COOKIES

- Cookies jsou drobné datové soubory uložené do vašeho zařízení a následně posílané spolu s požadavky na zobrazení stránek zpět. Soubory „cookies“ umožňují webu zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například jazyk a další nastavení.- Používáme pouze cookies nezbytné pro funkci webu.